0

9 februari feest!

Gisteren was het weer de maandelijkse familieavond. Heel gezellig. Al pratende viel op een gegeven moment het woord ‘naamdag’. Het vieren van de eigen naamdag – de dag waarop de heilige naar wie je vernoemd bent – is in veel katholieke landen een diep ingeworteld gebruik. In sommige landen is de naamdag zelfs nog belangrijker dan de verjaardag.
 
Nou ben ik als katholiek gedoopt. En om eerlijk te zijn vind ik het vieren van een naamdag wel een leuk gebruik. Dus ik raadpleegde zo-even de heiligenkalender. En wat ontdekte ik (tot mijn vreugde)? Ik heb twee naamdagen! Op 9 februari 1910 overleed de heilige Michael Febres Cordero en op 29 september worden de drie aartsengelen (Michaël, Gabriël en Raphaël) geëerd.
 
Enfin, ik heb besloten om volgend jaar mijn naamdag maar te vieren. Omdat 29 september een katholieke feestdag is, heb ik besloten 9 februari als naamdag te adopteren. En dat betekent: feest! Bij dezen is iedereen dus uitgenodigd om op donderdag 9 februari aanstaande, vanaf een uur of 8 mijn naamdag te komen vieren. Dus, pak die agenda, schrijf het op en wees welkom!
 
Overigens, H. Michael Febres Cordero blijkt een prima vent geweest te zijn:

Francisco werd op 7 november 1854 in Concha (Equador) in een vooraanstaande familie geboren.  Zijn vader, Francesco, had grote politieke invloeden en zijn grootvader was niemand minder dan de beroemde generaal Léon Febree Cordero uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje.

Francesco groeide op in christelijke harmonie. De jongen was echter ziekelijk en een loopbaan zoals zijn ouders het zich wensten zat er niet in. Zodoende kwam hij terecht bij de broeders van Johannes Baptista de la Salle. Hij raakte begeestert van de levenswijze van de broeders waarvan hij les kreeg, dat hij niets liever wilde dan ook broeder te worden.

Op 24 maart 1868 trad Francisco in de hoofdstad Quito als broeder in orde van Johannes Baptista de la Salle. Hier ontving hij de naam Michael. Hij ontwikkelde zich als een begenadigde leraar die de kinderen met een groot enthousiasme onderwijst in de vreemde talen. Maar het liefst ging zijn verlangen uit naar de catechese. Hiervoor schreef hij enkele werken ter voorbereiding op de H.Communie en het H.Vormsel. Daarnaast richtte hij zich tevens op het schrijven van enkele literaire werken en Michael werd al snel in een naam genoemd met landelijke grote schrijvers.

In opdracht van zijn orde om verschillende werken van Johannes Baptista te vertalen in het Spaans, vertrekt hij in 1907 naar Parijs. Steeds door ziekte geplaagd verhuisde Michael naar Brussel. Zijn ziekte wilde niet wijken en een zonniger klimaat zou hem wel goed doen. Hij vertrok naar Spanje en nam zijn intrek in een klooster nabij Barcelona.

Door de grote onlusten in Spanje stierf Michael op 9 februari 1910. Zijn lichaam werd in het jaar 1937 terug gebracht naar Equador. Op 21 oktober 1984 werd Michael Febres Cordero door paus Johannes Paulus II  heilig verklaard.

Bron: Heiligen.Net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *