Geboortehoroscoop

De spreekwoordelijke precisie blijkt ook van toepassing op de computersoftware van de Zwitserse Astrodienst. Ik liet bij dit bedrijf een computerhoroscoop trekken en was werkelijk onder de indruk van het resultaat. Op een of andere manier zijn ze erin geslaagd de diverse uithoeken van mijn karakter heel nauwkeurig in kaart te brengen op basis van mijn geboortegegevens alleen. Onderstaand de volledige horoscooptekst.

De gaven van objectiviteit en beschaafd gedrag

U heeft een helder, krachtig en objectief verstand. U hecht veel belang aan waarheid en integriteit bij alles wat u doet. U zult altijd de voorkeur geven aan rede boven chaos, aan principes boven persoonlijke voorkeuren. Maar er leeft een conflict in u tussen uw rationele, afstandelijke instelling en uw intense en soms overweldigende gevoel. Men zou ook kunnen zeggen dat u de neiging heeft in uw hoofd te leven, want dat lijkt u veiliger en beschaafder, “fatsoenlijker” ook. En toch spreekt uw hart vaak een andere taal dan wat uw verstand zegt dat u “behoort” te voelen, zodat u in de war raakt en een vaag schuldgevoel krijgt over uw “slechte” of “egoïstische” reacties. U bent misschien geen intellectueel in de strikte betekenis van het woord, maar u bent van nature snel en welbespraakt en u heeft een bewonderenswaardig vermogen om verschillende feiten en ideeën objectief en rechtvaardig tegen elkaar af te wegen. Daar heeft u waarschijnlijk de reputatie mee verdiend van een ruimdenkend, beschouwend mens met een sterk ethisch besef en respect voor andermans standpunt.

Ook kunt u uitstekend plannen en met de doordringende kracht van uw geest chaos herscheppen in orde. Voor anderen en vaak ook voor uzelf, wilt u verborgen houden dat uw ware gevoelens u een heel ander en veel subjectiever beeld geven van het leven en van andere mensen. En deze weggedrukte gevoelens getuigen vaak van een waarachtiger inzicht dan uw doorgaans betrouwbare verstand.

Objectiviteit versus de kracht van emotionele behoeften

Soms hecht u teveel waarde aan de gaven van het verstand, zodat u uw eigen behoeften verloochent. Niet alleen verliest u dan uit het oog wat voor u persoonlijk het beste is, maar ook wat voor anderen het beste is. Omdat u kijkt naar algemene patronen, ziet u soms essentiële behoeften die specifiek zijn voor een bepaalde situatie, bij uzelf over het hoofd. U heeft een sterke, primitieve, en uitzonderlijk gevoelige aard. U kunt van tijd tot tijd te maken krijgen met sombere buien, onverklaarbare woede, irritatie of gevoelens van eenzaamheid en melancholie. Als het om de zo angstaanjagende gevoelswereld gaat, kunt u nog iets anders over het hoofd zien: het mystieke verlangen om u over te geven aan de ervaring van een oneindige kosmos van liefde en vrede. Liefde voor bepaalde mensen en mystiek verlangen liggen in uw innerlijk dicht bij elkaar. Als u de moed kunt vinden om u meer open te stellen voor uw eigen menselijkheid, als tegenwicht voor uw sterke verstandelijke gaven, zult u tot de ontdekking komen dat intieme relaties de deur openen naar een diepere ervaring, niet alleen in de vorm van liefde voor een bepaald persoon, maar ook als liefde voor mensen in het algemeen en het leven zelf. U heeft een zorgvuldig beheerste, afstandelijke en tolerante persoonlijkheid gecreëerd, met een verbluffend vermogen om andermans standpunt te begrijpen. Maar deze buitenkant is uitermate broos en er is veel energie voor nodig om een dergelijke facade in stand te houden als vlak onder de oppervlakte uw ware gevoelens kolken en bruisen. Uw kijk op uw gevoelsleven kan heel vertekend zijn en overdreven negatief. Misschien hebben de normen waarmee uw ouders u hebben grootgebracht het hunne bijgedragen tot uw harde veroordeling van alles in u wat niet volledig volmaakt is. U zult op de lange duur veel gelukkiger zijn en meer voldoening vinden in het leven, als u anderen uw grote emotionele sensitiviteit en diepte durft laten zien en ervaren.

Een van de meest creatieve methoden om op betere voet te komen staan met uw gevoelens is ze aandacht geven door ze naar buiten te brengen via voor u veilige kanalen: schrijven, het schilderen van stemmingen of gemoedstoestanden, werken met klei, gevoelens uitdrukken in dans en muziek. Deze uiterst persoonlijke activiteiten, die u alleen maar doet voor uzelf en niet voor een publiek, kunnen u meer over uzelf leren en u helpen inzien dat uw gevoelens even belangrijk en waardevol zijn als uw ideeën. Probeer nee te zeggen als u nee bedoelt, want als u uw werkelijke behoeften onder de duim probeert te houden met “mag niet” en “hoort niet zo”, bouwt u alleen maar wrok en woede op van binnen, omdat u zich steeds maar zo redelijk en beschaafd moet gedragen. U moet op de eerste plaats leren uzelf lief te hebben en met uzelf te sympathiseren, want anders kunnen uw humanitaire en democratische idealen nooit een stevige basis vinden in uw werkelijke leven. Omdat u de dingen altijd probeert te begrijpen vanuit het breedste en duidelijkste perspectief, heeft u het unieke vermogen om betekenis te vinden in uw eigen persoonlijke problemen en ze in het kader te plaatsen van de mensheid in het algemeen. Op die manier zijn ze ook relevant voor anderen, zodat u uw medemens veel te bieden heeft, als u tenminste zonder angst in uw eigen hart durft te kijken.

Belangstelling voor anderen en behoefte aan sociale betrokkenheid

U verkeert graag in de kringen waar alle interessante mensen elkaar ontmoeten, waar nieuwe ideeën en trends ontstaan, waar u gezien en gehoord wordt en erbij hoort. Of uw belangstelling nu meer uitgaat naar het verstandelijke (politiek of filosofisch), het culturele (de nieuwste bestseller, het verrassende toneelstuk, de gewaagde operaproduktie), of naar meer extraverte activiteiten als mode en sport, u bent er altijd als de kippen bij om nieuwe dingen en mensen op te pikken en op feestjes bent u altijd één van de laatste plakkers. U bent wezenlijk op mensen gesteld (als ze tenminste niet te deprimerend zijn en met breed uitgemeten emotionele problemen een domper zetten op de feestvreugde), en geïnteresseerd in wat anderen te zeggen hebben. Over het algemeen mag men u ook graag, want u heeft een openhartige vrolijke uitstraling waar iets vitaals van uitgaat. U bent tolerant tegenover andermans eigenaardigheden. Onder uw ogenschijnlijk luchthartige en optimistische benadering van het leven bent u geen oppervlakkig iemand en u weet vriendschappen en sociale banden op hun juiste waarde te schatten.

Ad rem, verfijnd en een talent voor nieuwe ideeën

U wordt geboeid door ideeën, maar nog meer door de elegante en heldere formulering ervan. Uw sterk esthetische instelling leidt in combinatie met uw liefde en belangstelling voor mensen tot gemak in de omgang en een cultuurminnende, levendige, verfijnde geest. Mentaal bent u uiterst actief en zodra u iets geleerd heeft, wilt u het doorgeven. Communiceren is voor u bijna even vanzelfsprekend als ademhalen. U kunt uitstekend functioneren in de wereld van de media of in het onderwijs, met name wanneer het gaat om logica, heldere formulering en abstracte begrippen. U heeft een aangeboren charme en het vermogen anderen zodanig op hun gemak te stellen dat ze makkelijk met hun ideeën over de brug komen. Naïef bent u echter niet, u lijkt veel onschuldiger en ontwapenender dan u bent. U bent uitermate slim, vooral wanneer er een beroep wordt gedaan op uw scherpe, analytische geest en uw gevoel voor orde en structuur. Of u nu artistiek of wetenschappelijk werkzaam bent, uw werk wordt meestal gekarakteriseerd door goed gestructureerde ideeën en een verfijnde smaak. U kunt iemand de oren van zijn hoofd praten. U bent ook heel goed in het verkopen, voornamelijk van ideeën, en u kunt bijna alles aannemelijk laten klinken omdat u de dingen weet uit te drukken in een taal die iedereen verstaat.

Wat u minder goed afgaat zijn moeilijke emotionele confrontaties. U heeft iets luchtigs en vluch-tigs, iets vlinderachtigs dat sommige mensen de indruk kan geven dat u ontwijkend bent. U kunt geestig en charmant zijn, maar als men teveel van u vraagt, weet u daar op gracieuze wijze onderuit te komen door schijnbaar in het niets op te lossen. Veel mensen tegelijk vindt u leuk en u bent niet iemand voor een langdurige intense relatie met één persoon die al uw tijd monopoliseert. U houdt altijd achterdeurtjes open, want in de grond van uw hart bent u rusteloos en snel verveeld. Routine, clichés en voorspelbare mensen vervelen u snel.

Hooggestemde idealen en verfijnde smaak dwingen bewondering af

U bent het gelukkigst en persoonlijk het meest bevredigd als u het gevoel kunt hebben bij de grote menselijke familie te horen en daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. U heeft meerdere intieme relaties nodig en u zoekt het samenzijn met een groep, een verzameling gelijkgestemde zielen, die uw smaak en idealen delen en die met u samenwerken aan wat u ervaart als een evolutieproces in het leven. U bent romantisch zonder sentimenteel te zijn en u houdt niet van kleffe, emotionele toestanden en psychologische spelletjes. U gelooft in het Goede, het Schone en het Ware, en u presenteert u zo elegant en smaakvol mogelijk. U heeft hooggestemde idealen en een verfijnde smaak. Ook uw vrienden, vriendinnen en partners zijn waarschijnlijk intelligent, ontwikkeld en aantrekkelijk, en op de een of andere manier creatief op politiek, sociaal of geestelijk gebied. Met al deze goede smaak en elegantie bent u een tikje elitair. Dat ligt echter niet aan uw ideeën, want uw opvattingen zijn door en door democratisch, maar aan uw houding, die zoveel gracieuzer is dan die van veel anderen. U staat verdraagzaam tegenover allerlei extreme gevoelens en opvattingen, zolang ze maar met enige beheersing worden geuit. Uw opvatting van persoonlijk geluk is een partner vinden die niet alleen uw gezelschap begeert, maar die ook uw visie deelt en die visie samen met u wil verwezenlijken.

Het welzijn van de mensheid is belangrijker dan persoonlijke gevoelens

Zo cirkelt uw leven dus onophoudelijk rond de groep als het centrum van uw bestaan, of u nu trendy kringen opzoekt of de ware diepte van uw denken en visie laat zien door werk te doen voor het welzijn van anderen. Wat men in esoterische kringen de groepsziel noemt, de collectieve ziel, is voor u niet zomaar een abstract begrip; u kunt die voelen en u weet intuïtief dat u er deel van uitmaakt. Zelfs die schijnbaar oppervlakkige dingen waar u zo van geniet, zoals bijvoorbeeld een Bordeaux van een goed jaar, zijn in feite uitingen van een sterke ontvankelijkheid voor collectieve trends en de ontwikkeling van ideeën. Men moet wel op deze manier gevoelig zijn om mee te kunnen doen, of het nu kleding betreft, restaurantkeuze of een ideeënstelsel dat nog maar net als een steen in de kalme vijver van het conservatisme van de grote groep is geworpen.

Uw identiteit is nauw verbonden met het gevoel van nut te moeten zijn voor de mensheid waar u zo sterk in gelooft. Hoewel het leven u vroeg of laat op de proef zal stellen om uit te testen wie u werkelijk bent op het moment dat u daar niet mee bezig bent, voelt u zich waarschijnlijk het best en het creatiefst als u weet dat u een bijdrage levert aan iets dat groter is dan uzelf. Deze behoefte komt niet voort uit emotionele afhankelijkheid, maar uit de mentale en spirituele overtuiging dat mensen waardevol zijn en zoveel mogelijk kansen dienen te krijgen op hun weg naar de toekomst. Hoe ongrijpbaar en weinig mededeelzaam u soms ook bent wat uw gevoelens betreft, wie zijn pad in het leven door u ziet gekruist zal daar altijd wat meer inzicht en een verscherpt bewustzijn aan overhouden.

Een verdrongen behoefte aan alleenzijn

Als tegenspeler van het spontane, levendig discussiërende gezelschapsdier speelt er nog een figuur een rol op het toneel van uw innerlijk. Deze verborgen kant van uzelf omvat alle eigenschappen die u uit uw bewuste waardepatroon en gedrag heeft moeten weren om uw bevredigende contacten met anderen, zowel privé als in uw werk, te kunnen volhouden. Uw schaduwkant is niet de filantropisch ingestelde persoonlijkheid die u bent: dit deel van u heeft een regelrechte hekel aan mensen, is liever rustig alleen en heeft al moeite met een groep van meer dan drie mensen, omdat die als irritant en zelfs saai wordt ervaren. Het is voor u heel moeilijk om deze weinig sociaalvoelende schaduwkant naar buiten te brengen, omdat u dan anderen zou moeten kwetsen door zich van hen terug te trekken. Bovendien zou u een vraagteken moeten gaan zetten achter uw overtuiging dat het welzijn van anderen belangrijker is dan het uwe.

Doorgaans onderdrukt u uw schaduwzijde, uit naam van idealen als onbaatzuchtigheid en verplichtingen aan anderen. Maar als u deze teruggetrokken en diep in zichzelf gekeerde kant van uw persoonlijkheid niet met een vriendelijk oog kunt leren bezien, zult u een waardevol deel van uzelf kwijtraken, namelijk dat deel dat grenzen erkent en dat uw behoefte aan privacy niet afkeurt. Het is het deel van uzelf dat u steunt in de hobbies en interesses die u energie geven en die niet per se in dienst hoeven te staan van de ander; het deel van uzelf, dat u de tijd en de ruimte geeft om uw eigen gevoelens en uw eigen identiteit te ervaren. U bent vaak een beetje bang voor alleen zijn, maar uw schaduwkant hunkert ernaar. Uiteindelijk zult u meer evenwicht nodig hebben in uw leven, want u heeft de neiging uzelf uit te putten voor anderen zonder te beseffen dat ook u deel uitmaakt van de grote menselijke familie waar u zich zo voor uitslooft. Misschien moet u leren dat men zijn naaste lief moet hebben als zichzelf, niet in plaats van zichzelf.

Verdrongen cynisme versus hooggestemde idealen

Hoewel u een beschaafd masker draagt, zodat u altijd aangenaam gezelschap bent zodra u een voet buiten de deur zet, bent u veel kieskeuriger en wantrouwender dan u lijkt. Waarschijnlijk vindt u maar een paar van alle mensen waar u zich mee omringt echt aardig, al zult u dat niet willen toegeven. Vaak negeert u uw natuurlijke instinctieve reacties op de minder prettige kanten van andere mensen, omdat u uw gevoelens niet altijd herkent en er niet genoeg naar luistert. In plaats daarvan luistert u naar wat u denkt te moeten voelen. U probeert altijd leuke dingen te zeggen over mensen en als dat niet lukt, houdt u liever uw mond. Doorgaans verontschuldigt u moeilijk gedrag van anderen omdat u het, verstandelijk tenminste, kunt begrijpen. U wilt niet graag te kritisch en vitterig lijken. Maar u heeft sterk negatieve reacties op anderen en die verdienen toch aandacht, want uw schaduwkant heeft zijn eigen wijsheid. Ondanks het gebrek aan vertrouwen in de menselijke aard dat deel uitmaakt van deze verborgen zijde van uw persoonlijkheid, heeft uw schaduwkant in positieve zin uw zelfbescherming en uw welzijn voor ogen. Indien u uw eigen haatgevoelens naar anderen, die zo nu en dan de kop opsteken, niet kunt accepteren, bestaat de mogelijkheid dat u ze gaat projecteren op andere mensen en dan met afschuw reageert op hun in uw ogen negatief gedrag. Maar deze ogenschijnlijk cynische en afstandelijke kant van u is uitermate realistisch over de tekortkomingen van anderen en is liever alleen, dan blootgesteld aan het slechtste dat de massa in mensen naar boven haalt. Als u deze kritische, achterdochtige en cynische schaduwzijde geen ruimte geeft, loopt u het risico dat u uw boosheid en afkeer gaat onderdrukken om maar liefhebbend en tolerant te blijven. Zo’n vorm van onderdrukking kan u uiteindelijk veel problemen bezorgen, vooral op lichamelijk gebied, want uw lichaam zal u altijd met bepaalde klachten laten weten wanneer u zich uit een vriendschap of relatie terug moet trekken en alleen moet zijn.

Achterdocht die stamt uit de vroege jeugd

Verdrongen eenzaamheid of verdriet uit uw kinderjaren heeft u heel wat achterdochtiger gemaakt jegens andermans motieven dan u laat blijken. Waarschijnlijk was een van uw ouders of het ouderpaar niet in staat werkelijke genegenheid en warmte te geven en lieten ze hun liefde afhangen van uw goede gedrag. Daarom heeft uw schaduwkant geen vertrouwen in anderen en meent hij dat ze alleen maar uit zijn op eigen voordeel. Deze donkere kant van uw persoonlijkheid is voortdurend bedacht op haken en ogen wanneer iemand u iets geeft. Hij is vastbesloten uw kwetsbare gevoelens te verdedigen om niet nogmaals gekwetst of gebruikt te worden, zoals in uw vroege jeugd het geval was.

Binnen in u leeft een donkere en vrij negatieve kijk op het leven, die u doet geloven dat geluk weliswaar voor anderen is weggelegd, maar niet voor u. Zo zit er dus iets heel inconsequents aan uw doorgaans positieve instelling, want u lijkt die niet op u zelf te kunnen toepassen. Vanwege uw onbewuste afweer houdt u uw ware gevoelens voor mensen verborgen. U bouwt van binnen veel onuitgesproken wrok op, omdat u steeds maar aardig probeert te zijn terwijl u innerlijk voelt dat er misbruik van u wordt gemaakt. Zo dient uw vriendelijke sociale gedrag dus soms als een masker en een bescherming tegen de buien van diepe depressie en eenzaamheid waar u vatbaar voor bent. Uw schaduw verwacht dat anderen u verwerpen. Dat weerspiegelt niet alleen het uiterst negatieve beeld dat u heimelijk van anderen heeft, maar ook de enorme twijfel aan uw eigenwaarde en de manier waarop u zichzelf kleineert. Probeer uw negatieve buien onder ogen te zien, want u bent veel humeuriger en melancholieker dan u wilt toegeven. Ook heeft u de neiging anderen van u te laten profiteren, wat u vertaalt als “nodig zijn”, omdat u bang bent te worden afgewezen en eenzaam achter te blijven. Misschien zou het goed zijn als u zelf anderen wat meer leerde afwijzen en u niet voortdurend omringde met mensen die u eigenlijk niet zoveel zeggen, maar die u tolereert uit behoefte aan gezelschap.

Evenwicht tussen idealisme en realisme

Zo worden uw vriendelijke aard en uw vertrouwen dat de mens in wezen goed is, weersproken door een duisterder, eenzamer en cynischer facet van uw persoonlijkheid. Uw schaduwzijde reageert met afschuw op de domheid, lompheid, wreedheid en gewelddadigheid van mensen, terwijl u zich omringt met vrienden en kennissen die deel uitmaken van diezelfde mensheid. U zult tussen deze beide polen van uzelf uw eigen evenwicht moeten vinden, want u heeft de neiging u te veel uit te sloven voor anderen, niet alleen uit echte genegenheid en vriendschap maar ook uit onzekerheid en angst. U bent een beetje bang voor de vreemde en solitaire schaduwkant van uzelf; u heeft immers communicatie en gezelschap nodig om u echt en de moeite waard te voelen.

Maar uw schaduwkant beschikt wel over een grote, zij het harde wijsheid, en een gezond kritische instelling. U kunt maar een ding tegelijk en u kunt niet de hele tijd aan iedereen blijven geven zonder uzelf uit te putten en uzelf uit onderdrukte wrokgevoelens naar een depressie toe te werken. Hoe meer vrede u leert hebben met uw schaduwkant, des te beter bent u in staat alleen te functioneren. U kunt anderen niet iets waarachtigs geven, als u alleen maar een vorm van marchanderen te bieden heeft waarmee u een identiteit probeert te kopen. Met hoeveel mensen u zich ook omringt of hoeveel steentjes u ook bijdraagt aan de groep, uw eigen ziel kunt u er niet mee winnen.

De behoefte erbij te horen

Diep van binnen beseft u dat u deel uitmaakt van een grote menselijke familie die u voedt met haar steun. Iedereen is voor u op een bepaalde manier wel de moeite waard. U vindt het heerlijk in allerlei omstandigheden mensen te ontmoeten, in de trein, het vliegtuig, in café’s en restaurants, eigenlijk overal waar een gewoon gesprekje u een gevoel van contact geeft met uw medemensen. Instinctief weet u samen te smelten met de menigte, en bijna telepathisch pikt u de ongeschreven wetten op van elk sociaal milieu. U weet wat kan en niet kan. U voelt zich ongemakkelijk wanneer u geïsoleerd raakt in een onpersoonlijke grote stad en er niemand is om op te zoeken of te bellen, of wanneer u ergens op het platteland zit met niemand in de buurt. U voelt u zich het meest thuis op een plek waar u buren kunt groeten en waar de winkeliers u kennen. U heeft waarschijnlijk veel vrienden, of in ieder geval bekenden die u vrienden noemt, hoewel u misschien maar met enkelen echt veel gemeen heeft. Maar u heeft liever gezelschap, ook al gaat het dan niet direct om boezemvrienden. Soms is het moeilijk om er achter te komen wie u eigenlijk bent en wat u werkelijk voelt, omdat u zich zo goed heeft ingegraven in uw omgeving en zich zo perfect de opvattingen en maniertjes van uw kring heeft aangemeten.

Het is geen geringe prestatie dat bijna iedereen met wie u in aanraking komt u aardig vindt. Uw vermogen om vrienden te maken komt voort uit uw sterke affiniteit met mensen. Deze affiniteit bestaat niet alleen op het oppervlakkige niveau van gedeelde interesse of lichamelijk samenzijn, maar ook op het diepe niveau van het besef dat iedereen deel uitmaakt van de menselijke familie. Er zal een tijd komen dat het leven u uiteindelijk dwingt na te gaan denken over de manier waarop u uw echte identiteit bepaalt en uitdrukking kunt geven aan uw eigen innerlijke waarden en creatieve vermogens, al die dingen die de test moeten kunnen doorstaan van kritiek en eventuele afwijzing door de groep waarin u zich beweegt. U voelt zich gelukkiger wanneer u kunt opgaan in een groep dan wanneer u voor uzelf moet opkomen en u moet blootstellen aan kritiek. Dit kan soms een handicap zijn omdat uw talenten het tonen waard ziijn. Maar persoonlijke erkenning betekent minder voor u dan de veilige en bevredigende ervaring deel uit te maken van het leven van anderen, en minder ook dan de ontdekking dat er overal ter wereld mensen zijn die u als vriend welkom zullen heten.

Een sterke drang tot zelfexpressie ligt in de schaduw

In tegenstelling tot deze beminnelijke en sociaalvoelende aard, zit er een verborgen kant aan uw persoonlijkheid die alle eigenschappen omvat die u heeft moeten weren uit uw bewuste waardenpatroon en gedrag om uw netwerk van vriendschappen te onderhouden, en uw gevoel van zekerheid binnen uw kring van gelijkgestemden niet te ondermijnen. Die onbewuste schaduwzijde van u is uiterst individualistisch, onafhankelijk en afstandelijk en absoluut niet geïnteresseerd in het onderhouden van goede betrekkingen met wie dan ook. Het valt u heel zwaar de aangeboren arrogantie, het superioriteitsgevoel en het egoïsme van deze innerlijke figuur te verzoenen met de op de gemeenschap afgestemde normen, die u zo stevig verankeren in die gemeenschap. Als u zich niet bewust wordt van dit verborgen aspect van uzelf, kan het boven komen drijven als een soort boze rusteloosheid, een plotseling opkomend gevoel van eenzaamheid, van niet worden begrepen en van frustratie, juist temidden van alle mensen die u zo nodig heeft. U kunt ook geconfronteerd worden met het probleem van jaloezie op mensen die onverschrokkener zijn dan u, mensen die niet bang zijn om te laten zien dat ze wezenlijk anders zijn en onafhankelijk van geest. U bent in meerdere opzichten graag van de partij, want u houdt van vrolijke sociale bijeenkomsten, maar ook bindt u zich graag aan een groep met een specifieke politieke of sociale filosofie. Uw schaduwzijde is apolitiek, weinig sociaal voelend, eigengereid, en stelt de eigen prestaties en ontwikkeling voorop, zonder zich te bekommeren om de goedkeuring van anderen.

De ogenschijnlijk negatieve eigenschappen van deze verborgen kant van u, namelijk arrogantie, eigenwijsheid, kilheid, meedogenloosheid en despotisch gedrag, zijn, door een andere bril bekeken: zelfverzekerdheid, wilskracht, zelfvertrouwen, moed en trouw aan het eigen wezen. Wanneer deze schaduwzijde wordt onderdrukt en verbannen naar de onderwereld van het onbewuste, zal hij van achter uw gelijkmoedig uiterlijk opduiken en een meer autoritaire en arrogante persoonlijkheid onthullen dan u anderen wilt laten zien. Hij zal u betrekken bij verwikkelingen waarin u op uzelf en uw eigen kracht wordt teruggeworpen. Als hij echter wordt geïntegreerd, kan hij u visie en moed geven en u in de gelegenheid stellen om iets echt oorspronkelijks te scheppen met uw talenten.

Vertrouwen in tijd, traditie en ervaring

U heeft een groot respect voor de wijsheid die ontstaat uit ervaring, en voor traditionele waarden die in de loop der tijd hun bestaansrecht hebben bewezen. U vreest en veracht onverantwoorde anarchie en chaos en u zult nooit moedwillig iets vernielen, alleen omdat het u niet aanstaat. Wanneer u denkt dat iets moet veranderen, zult u langzaam en voorzichtig te werk gaan en wat nog van waarde is proberen te behouden. U heeft geen gebrek aan verbeeldingskracht en kunt het nieuwe en baanbrekenden zeker waarderen. Maar u neigt naar omzichtigheid in alles, en kijkt liever eerst of ideeën, gevoelens of mensen werkelijk zijn wat ze lijken, en niet een kwestie van veel geschreeuw en weinig wol. U heeft vertrouwen in relaties die misschien dan niet overlopen van vurige hartstocht, maar wel bewezen hebben bestand te zijn tegen beproeving en tegenslag. U heeft een diep wantrouwen tegen hevige verliefdheden, omdat die vaak op illusie blijken te berusten. Anderen mogen misschien van mening zijn dat u zich veel plezierigs ontzegt in het leven, voor u is er weinig plezierigs aan om heen en weer geslingerd te worden door onvoorspelbare fantasieën en gevoelens. U vindt een intense bevrediging in het genieten van ervaringen en mensen waar u van op aan kunt. U bent conventioneel genoeg om de zekerheid en vastigheid te waarderen die een eigen plaats binnen de gemeenschap u oplevert.

Hoewel u misschien lang nodig heeft om te rijpen, uw normen en doelstellingen te formuleren en uw mogelijkheden te verwezenlijken, klimt u langzaam maar zeker naar uw top. U bent realistisch genoeg om fouten en teleurstellingen te begrijpen en te aanvaarden, en gedisciplineerd genoeg om het werk te verrichten en de tol te betalen die nodig zijn om uw beloning in het leven te verdienen. Vroeg of laat zal het leven u op de proef stellen en zult u moeten zien wat er achter uw zorgvuldig bewaakte grenzen ligt. Want hoewel u trouw en steun biedt aan uw gezin en aan degenen die u liefheeft, bent u niet bijster geïnteresseerd in de mensheid als geheel. Eens zult u moeten accepteren dat de menselijke familie groter is dan de kring van mensen, die uw gezichtspunten delen en in uw straatje passen, en dat de in excentrieker en wonderlijker gedaanten gehulde menselijke geest even waardevol is als de meer traditionele. Maar uw kracht, volharding en integriteit kunnen u uiteindelijk heensiepen door elke crisis die het leven misschien voor u in petto heeft. Met geduld heeft u de tijd aan uw zijde gekregen en uiteindelijk zal de tijd u altijd belonen.

Een chaotisch en anarchistisch schaduwfiguur

Als tegenspeler van uw voorzichtige en verstandelijke benadering van het leven en de vrij traditionele waarden die u aanhangt, speelt er een nog een andere figuur mee op het toneel van uw innerlijk. Deze andere, verborgen zijde van u omvat alle eigenschappen die u heeft moeten uitsluiten of onderdrukken in uw gewone, bewuste gedrag, om het maatschappelijk aanvaarde imago van uzelf waar u zoveel waarde aan hecht niet in gevaar te brengen. Er huist iets uiterst rebels en onstuimigs in u. Dat is niets slechts het verlangen uzelf te bevrijden uit het keurslijf van uw soms beperkte opvattingen. Het heeft ook te maken met de mensheid als geheel, met name het collectieve onbewuste, waar nieuwe en vernieuwende ideeën worden geboren, en verandering ontspruit om de heersende normen te transformeren. Hoogstwaarschijnlijk bent u zich niet bewust van deze schaduwkant van uzelf. Of u onderdrukt hem met geweld omdat hij zo chaotisch lijkt. Ook kunt u hem ongewild projecteren op mensen en ideologieën buiten uzelf die zich daarvoor lenen, en die dan bedreigend, bizar, subversief of gek lijken. “Normaal” is een woord dat u op het lijf geschreven staat, maar normaal is deze beeldenstormer die in u huist allesbehalve vanuit uw eigen conventionele optiek gezien tenminste. Uw schaduw is veel te individualistisch, explosief en visionair om te passen in uw opvattingen over fatsoen en beschaafd gedrag. Het zou goed voor u zijn iets van deze onvoorspelbare en excentrieke geest te integreren in uw bewuste leven, want hij houdt uw verstand en verbeelding levend en ontvankelijk voor groei en verandering. Maar wanneer u uw schaduw volledig onderdrukt, kan hij via anderen weer bij u terugkomen. En dan kunt u zich bedreigd voelen of juist enorm gefascineerd raken door degenen die u zo snel veroordeelt als vreemd of raar. Of hij gaat u achtervolgen van binnenuit, in de vorm van een chronische bezorgdheid en grote angst voor uw eigen potentiële chaos. Maar deze schaduwkant van u is niet boosaardig; wel intens bezield, individueel en vrij.

Zo bent u bij lange na niet zo consequent, stabiel en “normaal” als u zou willen geloven. Het is alsof u er in uw onbewuste een eigen subcultuur op nahoudt, vol dromers, anarchisten, profeten en zieners, voor wie in uw goed geordende wereld geen plaats is, behalve dan als patiënt (wanneer u arts of psychotherapeut bent) of ingehuurd artiest of kunstenaar (als u aan de zakelijke of produktiekant zit van een artistiek beroep). Het zou u goed doen om af en toe eens wél rebels, vreemd of mystiek te doen. Dan zou u ontdekken dat dat niet die heilige stabiliteit van u ontwricht, maar juist een flexibeler, opener en sympathieker mens van u maakt. U bent intens trouw en medelevend, en heeft alles over voor de mensen die u lief zijn en die u respecteert. Maar soms bent u, waarschijnlijk onbewust, te kritisch en bedillerig. Uw schaduwkant kan u leren inzien dat anderszijn een eigen stabiliteit kan opleveren, die in kracht niet onder hoeft te doen voor die van collectieve gelijkvormigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *